Houtrotreparaties

Het zou niet de eerste keer zijn dat we bij een inspectie tekenen van houtrot tegenkomen. Hoe eerder u erbij bent hoe beter. Mocht er sprake zijn van houtrot dan zorgen wij ervoor dat uw kozijnen of ander houtwerk wordt vervangen.

Houtrot ontstaat bij een zeker vochtgehalte. Het vochtige Nederlandse klimaat is hier deels schuldig aan. Daarnaast kunnen bouwkundige gebreken en achterstallig onderhoud een belangrijke reden voor houtrot zijn. Vaak is de houtrot al in een verder stadium dan vaak wordt verwacht en doet u er goed aan er een specialist bij te halen.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Zeker bij houtrot kunt u de  aantasting van het hout beter voor zijn. Dit scheelt u handen vol geld en niet te vergeten tijd en ergernis. Het beste middel tegen houtrot is goed onderhoud. Zorg ervoor dat er geen vocht bij het hout kan door goed schilderwerk en zorg dat deuren en ramen goed afsluiten.

 

Mochten wij bij het schilderwerk tekenen van houtrot tegenkomen dan zullen wij met u overleggen wat de beste oplossing is.